Είστε εδώ

«Γραφτείτε συνδρομητές στην Εταιρία», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. (οπισθόφυλλο)