Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Δύο τηλεφωνικά θεατρικά μονόπρακτα», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 53-60