Είστε εδώ

«[Καρτ-ποστάλ από το Μοναστήρι]», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 52