Είστε εδώ

Ζήκος Σωτήρης, «Οι χειροκροτητές», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 16