Είστε εδώ

«Ακρίτας, νεοκλασικό του 1930», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 15