Είστε εδώ

«Το δημοτικό σχολείο Ακρίτα», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 14