Είστε εδώ

«Το οικοτροφείο (1989)», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 8