Είστε εδώ

«Φωτογραφία του 1925», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 7