Είστε εδώ

Οικονόμου Παντελής Π., «Βιβλιοκρισίες. Μάγδας Μιχαηλίδου-Άουαντ, Επιγράμματα της καρδιάς, ποιήματα», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 44