Είστε εδώ

Ζαχαρίου Φρόσω, «1001 νύχτες», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 43