Είστε εδώ

«Ευρωπαϊκό καφενείο Εθνικόν, 1924», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 42