Είστε εδώ

«[Φωτογραφία καφενείου της Φλώρινας]», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 38