Είστε εδώ

Λάλας Δημήτριος, «Die Karthause (Η σκήτη)», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 30-34