Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Καλά κάνετε», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 26