Είστε εδώ

Τσάμη Αντιγόνη, «Ένα πισοδερίτικο τραγούδι», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 27