Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Περάστε πρώτος…», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 26