Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ειδοποίηση», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 1