Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. (εσώφυλλο)