Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «Ελλάδα, Aθήνα, Κατοχή », Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 60-63