Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «Εμφύλιος», Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 64-68