Είστε εδώ

Γιαννέλου Αγγελική, «Έλληνες», Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 57-59