Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σπύρος Καταπόδης]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 412