Είστε εδώ

Καταπόδης Σπύρος, «Πουλιά», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 413