Είστε εδώ

Παραλή Χριστίνα, «Μερικές σκέψεις για τη γλυπτική του Σπύρου Καταπόδη», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 412-417