Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Για να διατηρηθεί η υγεία», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 384