Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Πριν χτυπήσω», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 385-386