Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Τα πρόσωπά τους έλαμψαν κάτω από κάποια ακτινοβολία», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 383-384