Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Χωρίς να είμαστε τίποτ΄ άλλο παρά μόνο άνθρωποι», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 383