Είστε εδώ

Jones T.H., «Ντύλαν Τόμας», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 366-382