Είστε εδώ

Beckett Samuel, «Τέλος», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 346-365