Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Ανέκδοτα ιταλικά ποιήματα. Αγροτικός περίπατος», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 342-345