Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης, «[Λαχταρώ λίγη απ΄ την ορμή σου]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 284