Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης, «[Αγίασμα το σάλιο σου τότε]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 284