Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης, «[Άφησες στο σεντόνι τη μυρωδιά]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 284