Είστε εδώ

Τσίτος Δημήτρης, «[Τι να την κάνω τη σιωπή σου]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 284