Είστε εδώ

Κουκουβός Ντίνος, «Ο γορίλας», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 281-283