Είστε εδώ

Δημητράκης Βασίλης, «Γραφείο τελετών», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 280