Είστε εδώ

Δημητράκης Βασίλης, «Στο γιατάκι», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 280