Είστε εδώ

Ρενιέρης Βασίλης, «[Όμορφη νύχτα, θα σε πάρει]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 279