Είστε εδώ

Ρενιέρης Βασίλης, «[Σε γνώρισαν, Αλέξανδρε]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 279