Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Το Βαθύ αυλάκι», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 276-278