Είστε εδώ

Νικολαΐδης Βασίλης, «Νυχτερινό ξενοδοχείο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 258