Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Η απιστία», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 259-271