Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Σαν το τσιγάρο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 257