Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Η πέμπτη πλευρά της πυραμίδας», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 238