Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Η δύναμη των λέξεων», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 237