Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Υπόγεια διάβαση», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 238-239