Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Το κίνητρο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 235