Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Αίθουσα αναμονής», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 236