Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο διάβολος και η γυναίκα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 233-234